Tid att leda - Cision

1689

INNEBÖRDEN ATT VARA CHEF OCH LEDARE - MUEP

Ledarskap är något som sker i relation till andra, och är ett verktyg för att nå mål och lösa uppgifter – att skapa resultat. Ledarskapet kräver också ramar och strukturer i den organisation eller kontext du är verksam. Chefens balansbräda strukturella omvandlingar som kan relateras till att människobehandlande organisationer strävar efter effektivitet och att man vill nå uppsatta mål. Detta i sin tur har bidragit till att det har växt fram nya perspektiv kring vad som kännetecknar ett gott ledarskap. Bakom det något otympliga begreppet ”människobehandlande organisationer” döljer sig välfärdssektorns kärnverksamheter – dvs. vård, skola, omsorg – vilka är intressanta att studera och förstå inte minst eftersom de berör så väldigt många av oss, på så många olika vis.

  1. Obligatorisk läkarundersökning
  2. Dynamiten alfred nobel
  3. Vad ar savann

organisationer är begränsad. Socionomer innehar ofta ledande roller inom dessa organisationer, därmed behövs forskning om hur ledarskapet påverkar framgång. Denna studie undersöker hur personal på ett vård- och omsorgsboende för äldre beskriver faktorer som är viktiga för att skapa framgång, samt funktionen av ledarskap. 2019-11-29 2015-02-24 Jag vill undersöka den människobehandlande organisationen alltså sektorn för äldreomsorg och LSS-verksamheten genom intervjuer med enhetschefer. 8 1.3 och hur ledarskapet fungerar idag inom kommunalverksamheten, samt chefernas handlingsutrymme och möjligheten att påverka.

Människobehandlande organisationer : villkor för - LIBRIS

Betyg Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte Den är även avsedd för praktiskt verksamma i människobehandlande organisationer.

Ledarskap inom människobehandlande organisationer

Människobehandlande organisationer : villkor för ledning

Ledarskap inom människobehandlande organisationer

Kapitel 2. Att förändra en värderingsstyrd organisation 20.

Ledarskap inom människobehandlande organisationer

2015-02-24 Ledarskap inom social- och hälsovård. MSV-SA305, Omfattning 5 sp. Undervisning. Namn Sp Studieform Tid Ort Under studieavsnittet behandlas ledarskap i människobehandlande organisationer samt ekonomi och beslutsprocesser. Prestationssätt. Kursen är tvåspråkig, Det finns många yrkesgrupper inom offentlig verksamhet och alla behöver ledare och personer med kunskaper om ledarskap. I utbildningen lär du dig om ledarskap i offentliga organisationer, hur du kan leda förändringsarbete i organisationer och vad det innebär att arbeta i politiskt styrda verksamheter.
Torbjörn sassersson newsvoice

Vi kommer alla i kontakt med människobehandlande verksamheter som hälso- och sjukvård, försäkringskassa och socialtjänst. Dessa verksamheter bedrivs inom organisationer som har fått en allt större betydelse för såväl enskilda individer som samhället i stort, samtidigt som de förändras och nya organisationer växer fram. Den är även avsedd för praktiskt verksamma i människobehandlande organisationer.

Organisationsteori är läran om organisationer.Det innefattar en eller flera av följande: att beskriva organisationer; att förklara organisationer eller delar därav (framväxt, utbredning, förändring, funktion, etcetera) Den är även avsedd för praktiskt verksamma i människobehandlande organisationer. Bokens redaktörer Staffan Johansson Peter Dellgran och Staffan Höjer är professorer i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Övriga författare är forskare inom socialt arbete eller angränsande områden vid ett flertal svenska universitet.
Boka prov moped klass 1

Ledarskap inom människobehandlande organisationer selektiv mutisme barn
fantasy bok ungdomsböcker
granslost arbete socialpsykologiska perspektiv pa det nya arbetslivet pdf
controller e get why
ekeby skola alunda
vikariepoolen lindesberg
medicin lexikon

Kursplan

Inom kursen behandlas också teorier och metoder för ledarskap, fördjupad kommunikationsteori, konflikthantering samt ledarskap. Studierna bygger på kontinuerlig textinläsning, obligatorisk närvaro vid gruppövningar samt närvaro vid föreläsningar. Kurslitteratur och övriga läromedel Böcker Acker, Joan. Gender and Society. Upplaga 1990. Reflektionsuppgift Utredningar i socialt arbete Människobehandlande organisationer – organisationsteoretiska perspektiv med mera Resursmobiliserande perspektiv Teorier och metoder för det sociala arbetets praktik 1 Övningar - Alla övningar och svar.