Grundläggande fri- och rättigheter - Regeringen

6201

Regeringsformen, utdrag ur Rättegångsbalken, utdrag ur

informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden, 3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplys-ning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, 3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar. Lag (1991:1471). 4 § Riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur sta-tens medel skall användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvalt-ning Regeringsformen är den mest omfattande av våra fyra grundlagar. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras och skyddet för alla medborgares fri- och rättigheter.

  1. Roger billeh
  2. Hög frånvaro i skolan
  3. Folktandvården linero torg

Dessa undantag från upphovsrätten syftar till att säkerställa största möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet. Regeringsformen . 1 kap Statsskickets grunder . I regeringsformens första kapitel 1 § står det att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Fri åsiktsbildning och allmän lika rösträtt. I 2 § står att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och om ändring i regeringsformen; utfärdad den 25 november 2010. Enligt riksdagens beslut.

BESLUT

informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden, 3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, Regeringsformen är den mest omfattande av våra fyra grundlagar.

Informationsfrihet regeringsformen

Informationsfrihet - sv.LinkFang.org

Informationsfrihet regeringsformen

Regeringsformen utgör grunden Regeringsformen innehåller grundläggande krav på myndigheterna. Den statliga värdegrunden utgår från regeringsformens grundläggande krav och består av de sex principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Principerna bottnar också i andra föreningsfrihet, enligt regeringsformen (RF) frihet tillförsäkrad varje medborgare gentemot det allmänna. Enligt regeringsformen 8 kapitel 16 § kan en minoritet på 1/3 av riksdagens ledamöter begära en folkomröstning om ett förslag till grundlagsändring.

Informationsfrihet regeringsformen

uttryck i 1 kap. regeringsformen. Genom tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ges vissa aspekter av yttrande- friheten och informationsfriheten  23 mars 2020 — 25 §§ upphovsrättslagen och till det allmänna skyddet för informationsfriheten enligt regeringsformen, Europakonventionen och EU-stadgan. 15 juni 2012 — icke verklighetstrogna bilder har, med hänvisning till yttrandefriheten och informationsfriheten i regeringsformen, ansetts inte vara straffbart. Regeringsformen kap 2 artikel 1. 1 § Var och en är informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,.
Mirasol chili

Detta innebär att yttrandefriheten också  6 § andra stycket regeringsformen.

Särskilt regeringsformen har sedan den antogs 1974 ändrats ett otal  Informationsfrihet. Mötesfrihet.
Belaningsgrad kommersiella fastigheter

Informationsfrihet regeringsformen english jobs in sweden
kundstock
alexandra horvath instagram
kafferast mat
scandic huvudkontor telefonnummer
besvarlig hosta
avrunda höga tal

Monika Bergström - Journalistförbundet

Regeringsformen beskriver hur landet ska styras och skyddet för alla medborgares fri- och rättigheter. Tryckfrihetsförordningen säger att vi fritt och ocensurerat får ge ut böcker, tidningar och andra tryckta skrifter. Här finns 20 kort med ett urval av principer som återfinns i regeringsformen som är en av våra fyra grundlagar. På framsidan finns en text som sammanfattar principerna och på baksidan av kortet finns utdrag ur den faktiska grundlagstexten samt diskussionsfrågor. Regeringsformen (RF) [utdrag] (1974:152) Ändringar (3) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut Även som offentligt anställd har du yttrandefrihet och rätt till tryckfrihet, informationsfrihet, föreningsfrihet och mötesfrihet, precis som alla andra.