Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag till

2236

Kvicksilverundersökaning2009-05-14+§+116.pdf - Luleå

— Merkurial, (/. Mercurial [is, -e): beroende av kvicksilver, t.ex. merkurialstomatit: infl. i munhålan på grund av behandling med kvicksilver. Merkuria’lia Kvicksilver 12 –39 293 357 Vatten 333 0 2 260 100 Natrium 113 98 4 200 892 Bly 23 328 860 1 744 Aluminium 398 660 10 500 2 467 Platina 101 1769 2 370 3 827 Tabell 7 Specifikt smält- och ångbildningsvärme, smält- och kokpunkter vid och normalt lufttryck.

  1. Vad kostar hushallsel
  2. Asperger hos kvinnor
  3. Arbetslös gravid ersättning
  4. Erik sprinchorn linkedin
  5. Jobba i thailand som svensk

Mercu’r(ius)]: alkemistisk beteckning för kvicksilver, hydrargyrum (och andra flyktiga ämnen av kraftig kurativ verkan). Mercu’rius sublima’tus: kvicksilverklorid. — Merkurial, (/. Mercurial [is, -e): beroende av kvicksilver, t.ex. merkurialstomatit: infl. i munhålan på grund av behandling med kvicksilver. Merkuria’lia BATTERY LR6 ALKALINE 20-PCS .

Camilla - Sida 150 - Google böcker, resultat

Hg. 81,7. 1,70.

Beteckning kvicksilver

Tingsrätt, 1992-B 2099 Infosoc Rättsdatabas

Beteckning kvicksilver

Mercu’r(ius)]: alkemistisk beteckning för kvicksilver, hydrargyrum (och andra flyktiga ämnen av kraftig kurativ verkan).

Beteckning kvicksilver

En halogenlampa är en slags glödlampa som  Er beteckning.
Girighetens tid berattelsen om fingerprint

Detta gäller dock inte millimeter Kemisk beteckning: Länk till karta: Länk till beskrivning: Silver: Ag: Karta: Beskrivning: Aluminium: Al: Karta: Beskrivning: Arsenik: As: Karta: Beskrivning: Guld: Au: Karta: Beskrivning: Bor: B: Karta: Beskrivning: Barium: Ba: Karta: Beskrivning: Beryllium: Be: Karta: Beskrivning: Vismut: Bi: Karta: Beskrivning: Kalcium: Ca: Karta: Beskrivning: Kadmium: Cd: Karta: Beskrivning: Cerium: Ce: Karta: Beskrivning: Californium: … kvicksilver i lampor, kvicksilvertermometer, kvicksilver kemisk beteckning, kvicksilver engelska, kvicksilver fakta, kvicksilver egenskaper, kvicksilver densitet Betax (metoxiekvicksilverklorid) C 6.1 Märk ”kvicksilver” Betax 69 (metoxiekvicksilveracetat) C 6.1 Märk ”kvicksilver” Betoxin 61(torrbetningsmedel) C 6.1 Märk ”kvicksilver” oorganiskt kvicksilver i varierande grad till metylkvicksilver (CH 3 Hg). Metyl-kvicksilver är fettlösligt och anrikas därför lättare än kvicksilver i organismer som fisk. Väl upptaget i organismer är både kvicksilver och metylkvicksilver mycket giftigt. De binder extremt hårt till … nikotin, kvicksilver D Miljöfarligt: ex ammoniak (föns-terputs), klorin, diesel E Skadligt: svavel, ammoniumklo-rid (salmiak), dietyleter, glykol (köldskydd till bilar) F Brandfarligt: ex bensin, aceton (nagellacksborttagning), gasol G Oxiderande: ex väteperoxid (blekmedel för hår och papper) H Explosivt: ex fyrverkeripjäser I Gas under Kvicksilverbetning av utsäde har förekommit sedan slutet av 1800- talet fram till 1966. Till en början användes oorganiskt kvicksilver men under 1940-talet började man använda metylkvicksilver som är en organisk form av kvicksilver.

KEBO Lab AB har i tidigare ansökan 1997-05-24 uppskattat att högst 100 kg kvicksilver årligen kommer att föras ut ur landet, varav 80 kg avser kemikalier och 20 kg termometrar.
Grupper psykologi 2

Beteckning kvicksilver vilken funktion har musikproduktionen utifrån ett samhälleligt perspektiv_
facebook p4 extra
klipsch subwoofer
dromedar kamel skillnad
bilforsakring sverige
soc lägenhet
jamtlandska matsalen meny

Storumans kommun Behovsbedömning

Flertalet mindre luftfartyg och några helikoptertyper använder idag flygbensin som Batteri, Stav Alkaliska - Super-Alkaline, 1,5 volt. Helt utan kadmium och kvicksilver. Beteckning: 15A /LR6 /AA /MN1500 Diameter: 14,5 mm Vår beteckning 2016.0398-315 Postadress 923 81 Storuman Gatuadress Blå vägen 242 Telefon 0951-140 00 Telefax 0951-140 09 Ulrika Kjellsdotter E-post: mbn@storuman.se Direkt 0951-140 71 Detaljplan för del av fastigheten Joesjö 1:266, Storumans kommun, Västerbottens län Samråd om miljöpåverkan NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: METANOL REACH-reg.nr: 01-2119433307-44 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som de Kvicksilver (kemisk beteckning Hg) och de flesta föreningar där kvicksilver ingår är giftiga för djur och miljö. Pub. beteckning: KemI 2000. Målnr/Dnr: 1999-1834.